HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kultur- och fritidsbidrag

Sister soul

Varje år kan du söka stöd och stipendier hos kommunen. Det är viktigt att ha koll på inlämningsdatum då olika stöd kan ha olika inlämningsdagar under året.

Arrangörsbidrag - kulturföreningar och ideella arrangörer

Från och med den 15 augusti 2020 har kulturföreningar och ideella arrangörer möjlighet att söka medel i den andra ansökningsomgången.

OBS! Ni som pga covid-19 tvingats ställa in ert evenemang får behålla medlen tills dess evenemanget genomförs igen.

Inför 2020 har riktlinjerna för arrangörs- och föreningsbidragen gjorts om. Bland annat införs ansökningsperioder; en på våren från den 15 januari till och med 15 april, och en på hösten 15 augusti till och med 15 november för att ge så många som möjligt chansen att söka. De nya riktlinjerna går att läsa här till höger på sidan.

Strömstad kommun erbjuder också unga i kommunen att söka medel i ungdomspotten. Läs mer om den här!länk till annan webbplats

Arrangörsbidrag - fritidsföreningar

Arrangörsbidrag till fritidsföreningar kan sökas under hela året.

E-tjänster och blanketter

Bidrag till studieförbund

Bidrag till aktiva studieförbund i kommunen betalas ut årligen enligt Västra Götalands Bildningsförbunds rekommendation. Läs mer på vgb.nu länk till annan webbplats Studieförbunden ombeds att i början av året skicka in sin årsberättelse och verksamhetsplan till kommun@stromstad.se

Startbidrag, grundbidrag och kommunalt aktivitetsbidrag för föreningar

Startbidrag för ny förening

Kan sökas hela året.

Grundbidrag utgår enligt följande:
Fördelas efter medlemsantalet efter ett grundbelopp/medlem.
Bidrag för medlemmar 3-25 år: Helt belopp/medlem. För närvarande 25:-.
Bidrag för medlemmar 20 år och äldre:
Medlem 1-50 ger halvt belopp/medlem.
Medlem 51- ger ¼ belopp/medlem.
Grundbeloppet beräknas på antalet betalande medlemmar föregående verksamhetsår.

Aktivitetsbidrag utgår med 10% av det statligt aktivitetsstöd föreningen erhållit under föregående år.
Ansökan senast den 31 maj
Blankett finns under E-tjänster självservice

Statligt lokalt aktivitetsstöd 
LOK stöder idrotts- och föreningsverksamhet för barn mellan 7-25 år.Ansökan sker hos Riksidrottsförbundet.

Länk till svenskidrott.se härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bidrag till samlingslokaler

Bidrag kan sökas av en förening som driver en samlingslokal såsom en bygdegård eller hembygdsgård. I ansökan ska framgå vilka kostnader och intäkter föreningen har och årsredovisning ska bifogas. Det ska också framgå om föreningen ämnat göra ytterligare investeringar och förbättringar av fastigheten.

Ansökan är öppen hela året.

E-tjänster och blanketter

Bidrag till fritidsanläggningar

Anläggningsbidraget skapar förutsättningar för de föreningar som driver sina egna anläggningar att klara sitt uppdrag.

Kan sökas hela året.

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-09-16, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck