Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Säkerhetsregler på Odelsbergsskolan

För att minimera riskfaktorerna i skolan finns det säkerhetsregler som alla elever måste följa.

Utrymning av skolans lokaler

Vid utrymning skall eleverna skyndsamt lämna skolans lokaler efter de rutiner som finns upprättade och inte gå tillbaka in i skolans lokaler förrän klartecken ges från räddningsledning.

Vid utrymning från andra lokaler ska uppsamlingsplatser vara väl kända.

Skolans område

Under verksamhetstid skall eleverna vistas inom skolans område. Detta område får endast lämnas med vårdnadshavares eller ansvarig personals tillstånd.

Lokaler och material

Alla på skolan ansvarar för att lokaler och material inte skadas. Den som genom slarv, oaktsamhet eller medveten handling åsamkar skada är ersättningsskyldig.

Farliga saker

Olämpliga eller farliga saker får inte tas med till skolan.

Slöjdsal, hemkunskapssal, musiksal och verkstad

  • Eleverna ska uppträda lugnt och får inte springa eller leka i salen.
  • Eleverna får aldrig använda en maskin, ett verktyg eller ett instrument om de inte fått en instruktion av läraren hur de skall användas.
  • Eleverna använder alltid föreskriven skyddsutrustning när de arbetar i salen
  • Eleverna ska ha lämplig klädsel. Inga löst hängande ärmar, smycken eller huvor som kan fastna i maskiner.
  • Elever med långt hår, har det uppsatt.
  • Endast en person förutom läraren får vistas inom maskinens säkerhetsområde
  • I alla salar hjälps vi åt att hålla en hälsosam ljudnivå.

Snöbollskastning

Snöbollskastning är inte tillåten inom skolans område eller vid förflyttning till andra undervisningslokaler. Detta gäller även andra föremål, såsom stenar, kottar mm som kan skada andra.

Aktiviteter utanför skolans område

Eleverna skall följa gällande regler och anvisningar vid aktiviteter utanför skolans område t ex bad, utflykter, skogs/utedag, prao mm. Gällande regler genomgås av läraren före varje aktivitet. Elever som är utanför skolans område under skoltid måste följa de gällande regler som finns, vid andra skolor och i trafik.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Eva Stigberg