Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tillväxt Norra Bohuslän

Tillväxt norra Bohuslän är en arena för samarbete mellan kommunerna Strömstad, Tanum, Lysekil och Sotenäs.

Satsningen leds av en styrgrupp bestående av kommunalråd och kommunchefer och hålls samman av en processledare. Vi träffas en gång i månaden. Tillväxt Norra Bohuslän är en en projektorganisation där samtliga projekt leder mot samma mål; att med balans och varsamhet om miljö och människor skapa tillväxt och utveckling i Norra Bohuslän. Vår gemensamma utgångspunkt är kärleken till Norra Bohuslän nu, och i övermorgon.

Projekt ” Blå ÖP i norra Bohuslän – ett verktyg för en levande skärgård och maritima näringar”

Det är många intressen som konkurrerar om havet som resurs. Därför behövs ett gemensamt förhållningssätt som långsiktigt både skyddar och utvecklar livet på, i och vid havet i norra Bohuslän. Det är anledningen till att kommunerna i norra Bohuslän tar fram Blå översiktsplan och Maritim näringslivsstrategi tillsammans.

Att beskriva de olika intressenternas förväntningar med konsekvensanalyser baserade på god kunskap om havet är en viktig del av arbetet. Arbetet hakar i nationella och regionala strategier. Just nu arbetar projektet med en gemensam samrådshandling som ska beskriva användningen av havet, som vår gemensamma resurs.


Här hittar du samtliga handlingar.

Maritim näringslivsstrategi

Under hösten 2016 antog kommunerna inom TIllväxt norra Bohuslän en gemensam marin näringslivsstrategi.

Läs hela marina näringslivsstrategin här. Pdf, 4 MB.

Fortsatt projekt kring de marina näringarna: Maritim utveckling i Bohuslän

Ett nytt projekt med stöd ifrån EU’s regionala utvecklingsfond har beviljats Tillväxt Norra Bohuslän. Projektet löper över 3 år och har en total budget på drygt 9 miljoner kronor. Projektet ska stötta och skapa goda förutsättningar åt de maritima näringarna i Bohuslän.

Tillväxt Norra Bohuslän (Samverkansorgan för Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekils kommuner) ska under 3 år driva projektet Maritim utveckling i Bohuslän (MUB). MUB är ett samverkansprojekt mellan Tillväxt Norra Bohuslän, Göteborgs Universitet, Svenskt Marintekniskt Forum och det Maritima klustret i Västra Götaland. Projektet syftar till att ge förutsättningar för mindre företag i de maritima näringarna i Bohuslän att utvecklas.

Arbetet kommer att fokuseras runt maritim turismutveckling men även involvera företag inom skärgårdstransporter och marina livsmedel. Innovationsarenan kommer att vara central i projektet, där ges möjlighet för företag att utveckla sina verksamheter via affärs- och produktutveckling i samverkan med andra företag, forskning och offentliga aktörer. Många olika insatser kommer göras inom gästhamnsutveckling, evenemangsområdet, kunskapsturism, kusttransporter och marina livsmedel.

Vill du veta mer?
Kontakta turistchef Åsa Massleberg, asa.massleberg@stromstad.se eller kommunens näringlivsutvecklare Hans Friberg, hans.friberg@stromstad.se.

Projekt ”Ren kust i norra Bohuslän”

Bohuskusten drabbas ovanligt hårt av skräp från havet. Skräpet blåser upp på de svårstädade stränderna och de stora mängderna avfall gör att strandstädningen i området blir mycket mer kostsam än på andra håll i Sverige.

Elva kommuner i Bohuslän och Göteborg har startat ett samarbete för att få ett renare hav och en renare kust. Planen är att bygga upp en organisation och långsiktigt finansierade lösningar för att förvalta miljö- och naturvård.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Leon Eriksson