Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Transport av farligt avfall

Det finns speciella lagar och regler för att transportera farligt avfall. De gäller oavsett om du kör din verksamhets farliga avfall i egen regi eller anlitar en transportör.

För yrkesmässig transport av farligt avfall krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Tillstånd kan ersättas med anmälan till Länsstyrelsen, om transporterna avser mindre mängder farligt avfall som uppkommer i den egna verksamheten.

Verksamheter, som inte själva har anmält transport av farligt avfall till Länsstyrelsen, måste anlita en transportör med tillstånd att köra farligt avfall. Innan du lämnar farligt avfall till en transportör är du skyldig att kontrollera att transportören har tillstånd att transportera farligt avfall.

Information om transport av farligt avfall på Länsstyrelsen Västra Götalands webbplats Länk till annan webbplats.

Regler för transportdokument

När farligt avfall lämnas till en ny innehavare för att transporteras inom Sverige ska den som lämnar avfallet (lämnaren) och den som tar emot avfallet (mottagaren) se till att det finns ett transportdokument.

Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag och avfallsmängd samt vem som är lämnare och vem som är mottagare. Transportdokumentet ska vara undertecknat av lämnaren. Om transportdokumentet är elektroniskt, ska undertecknandet ske med lämnarens elektroniska signatur.

Vilka krav gäller för privatpersoner?

För det avfall som uppstår inom hushållet hos en privatperson gäller inte ovanstående krav. Som privatperson får du transportera både farligt och icke-farligt avfall utan anmälan eller tillstånd.

Som privatperson ska du lämna farligt avfall på återvinningscentralen Österröd Länk till annan webbplats.. Det finns även andra särskilda platser för insamling av glöd- och lågenergilampor, lysrör, batterier till exempel för boende i flerbostadshus. Alla apotek tar emot läkemedelsavfall.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Jeanette Andersson

SIDANSVARIG: Eiton Ohlsson