HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Detaljplan för del av Strömstad 4:16, Strömstad Camping

Samrådet om detaljplanen för del av Strömstad 4:16, Strömstads Camping pågick mellan 5 april och 2 maj 2017.

Detaljplan för del av Strömstad 4:16, Strömstad Camping

Planområdet ligger vid den södra infarten till Strömstad, cirka 1 kilometer från Strömstad centrum. Området avgränsas i norr av infartsvägen till Strömstad, i väster av Myrens hamnområde, i öster av väg 1030 samt Hålkedalens långtidsparkering och i söder av Hålkedalens båthamn och Hålkedalens badplats. Planområdet omfattar en areal på cirka 100 000 m² varav cirka 50 000 m² är befintlig camping idag.

Planens syfte är att skapa förutsättningar för en utökning och utveckling av den befintliga campingverksamheten.

Detaljplanen bekräftar huvuddelen av nuvarande campingområde och ger tillåtelse för anläggande av uppställningsplatser och uppförande av campingenheter, främst i form av campingstugor. Även nya områden, främst i öster och sydväst, föreslås tillkomma och även dessa ska innehålla möjligheter till att tillskapa uppställningsplatser och campingenheter. Inom området ska även receptionsbyggnad, parkering, interna campingvägar, diverse servicebyggnader och serviceanläggningar inrymmas. I den västra delen av campingområdet skapas möjlighet för etablering av ett pensionat/restaurang. Infart till planområdet ska, precis som i dagsläget, ske via Uddevallavägen.


Samrådshandlingar

7. Dagvattenutredning visas inte på webbsidan men finns tillgänglig i Stadshuset.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
mbn@stromstad.se
Besök endast via bokningar

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Plan- och byggchef
Elin Solvang
0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Marita Lindhav