HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Detaljplan för Rådhusberget 1 m fl

Samrådet kring förslag avseende planprogram för Rådhusberget 1 m fl, Strömstads kommun, är nu avslutat.

Programområdet är beläget inom tätorten Strömstad, norr om centrum. Det omfattar ett bergsområde med sluttningar mot väster och söder, med ett naturområde med högpunkter i norra delen. Planområdet omfattar ca 14 ha.

Genomfört planprogram syftar till att fungera som underlag inför kommande detaljplanearbete på Rådhusberget. I planprogrammet undersöks områdets förutsättningar för förtätning med framförallt bostäder, och studeras olika alternativ för inriktning och omfattning av byggnation.

Miljö- och byggnämnden beslöt 2017-05-18 att uppdra åt Plan- och byggavdelningen att fortsätta planarbetet utifrån de kommentarer som givits i redogörelse för programsamråd daterad 2017-03-13.

Upplysningar lämnas av: planeringsarkitekt Jimmy Magnusson tel: 0526-194 69
e-post: jimmy.magnusson@stromstad.se

Planprogram 2016-12-06

Övriga handlingar

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
mbn@stromstad.se
Besök endast via bokningar

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Plan- och byggchef
Elin Solvang
0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se

Verksamhetsplan

verksamhetsplan

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Ingela Ryberg

SIDANSVARIG: Marita Lindhav