Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30
Växel 0526-190 00

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna

Gränsregionen Strömstad/Östfold

Bild över fjorden och Svinesundsbron

En viktig orsak till framgångarna för Strömstads näringsliv är närheten till Norge och det tätbefolkade Östfold på andra sidan gränsen.

Det har alltid funnits kontakter över gränsen mellan Strömstad och regionen Östfold. Handelströmmarna och arbetspendlingen har gått åt olika håll under olika perioder beroende på omvärldsförutsättningar, beskattning och valutaskillnader.

De senaste årens förbättrade infrastruktur har knutit Strömstad och resten av norra Bohuslän allt närmare Östfold som är ett av Norges mest tätbefolkade områden. Statistik över flyttströmmar och arbetspendling visar att det pågår en tydlig integration över den svensk-norska gränsen.

Fördel Strömstad

Genom sin närhet till Norge har Strömstad ett fördelaktigt läge med en god lokal arbetsmarknad i och tillgång till en större mer diversifierad arbetsmarknad på dagspendlings-avstånd på andra sidan gränsen.

Många norrmän i Östfold har valt att flytta till Strömstad på grund av dess attraktiva livsmiljö, trygga småskalighet och gynnsamma prisläge. Men det sker också en tydlig inflyttning från Västra Götaland och övriga delar av Sverige på grund av den gränsregionala arbetsmarknaden, den attraktiva livsmiljön och den småskaliga samhället som erbjuder trygghet och god uppväxtmiljö.

Svinesundskommittén

Svinesundskommittén är ett politiskt samarbete mellan svenska och norska kommuner och regionerna Östfold och Västra Götaland, vars syfte är att skapa nya möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan länderna.

Fyrbodal är en av Svinesundskommitténs aktiva medlemmar. Kommittén jobbar på uppdrag av medlemmarna och Nordiska ministerrådet.

Våra fokusområden är blå och grön tillväxt, turism och gränshinder/gränsmöjligheter. Det handlar om att ta vara på vår innovativa gränsregionala miljö och bygga ännu starkare samarbeten mellan företag, akademi och andra offentliga aktörer.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Richard Holm