Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Organisationer och nätverk

Här hittar du organisationer och nätverk som erbjuder olika former av rådgivning, stöd, finansiering, affärsutveckling, hållbarhetsarbete, digitalisering etc.

Starta - driva - utveckla - avveckla - e tjänster?

verksamt.se  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.finns en rad tjänster och information för dig som vill starta eller driver företag. Här kan du, bland annat:

  • registrera ditt företag och läsa om vad som skiljer olika företagsformer åt
  • få hjälp kring vad som gäller om F-skatt och även logga in direkt till skatteverket
  • stöd för att beräkna kostnaden för en anställd
  • checklistor för dig som vill starta en specifik verksamhet, tex. en restaurang, café eller bilverkstad.

Verksamt.se är en tjänst som samordnas av Skatteverket, Tillväxtverket, Bolagsverket samt Arbetsförmedlingen.

Det finns också en rad andra organisationer som gärna hjälper dig som har entreprenörstankar, både kring finansiering och stöd till dig för att hitta rätt nätverk för just din verksamhet.

Rådgivning och finansiering

Almi Väst
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Almi företagspartner har som mål att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi erbjuder finansiering och rådgivning.Almi kan hjälpa till hela vägen från idé till lönsamt företag. Målgrupper är innovatörer, nya företag och etablerade företag.

Kontaktuppgifter till Almis rådgivare:
Linn Blakstvedt
Almi Företagspartner Väst AB
072-160 21 47

Connect Väst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
CONNECT är en ideell och oberoende organisation som sammanför entreprenörer och tillväxtföretag med företagsutvecklande resurser som kompetens och kapital.

Exportcenter väst Länk till annan webbplats.
Exportcenter Väst jobbar för att göra det lätt för företag att göra internationella affärer. De fungerar som en väg in till flera aktörer där företag kan få tillgång till kunskap, expertis och nätverk på nya marknader.
Följande organisationer ingår i Exportcenter Väst: Almi, Svensk Exportkredit (SEK), Exportkreditnämnden (EKN),Business Sweden, Business Region Göteborg (BRG),Västra Götalandsregionen (VGR), Region Halland, Enterprise Europe Network (EEN), Industriell Dynamik/RISE,Västsvenska Handelskammaren.

Svensk Exportkredit Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Genom att erbjuda olika typer av finansieringslösningar hjälper Svensk Exportkredit (SEK) svenska företag att göra fler exportaffärer. Svensk Exportkredit finansierar svenska exportörer och köpare av svenska varor och tjänster. Svensk Exportkredit kompletterar därigenom företagens befintliga finansieringskällor och är ett alternativ för svenska exportföretag som vill ha flera olika finansieringsalternativ.

Västra Götalandsregionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Västra Götalandsregionen erbjuder medfinansiering till små och medelstora företag (SME-företag) som vill satsa på digitalisering, innovationer, globalisering, ökad sysselsättning, forskning och förnyelse. Vi prioriterar satsningar som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara. Stöd finns för affärsutveckling, forskning och utveckling, såddfinansiering för nystartade företag, servicestöd för landsbygden, digitalisering m.m. Stöden kommer från det statliga anslaget för regional utveckling. Läs mer de aktuella stöden och kriterier för ansökningar på på regionens hemsida.Utlysningstider, syfte och insatser varierar över tid

Jordbruksverket  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Flertalet stöd, bland annat företagsstöd, projektsstöd och investeringsstöd utlyses via Jordbruksverket. På deras hemsida kan du läsa mer om Landsbygdsprogrammet som riktar in sig på att utveckla konkurrenskraften eller livskvaliteten på landsbygden. Fokus på flertalet stöd ligger också på miljö- eller klimatarbete. 

Tillväxtverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Som företagare kan du söka finansiellt stöd från din region eller från Tillväxtverket för bland annat investeringar, transporter och konsultkostnader. Läs mer på deras hemsida vad gäller kriterier och ansökningsförfarande.

Din bank är också en naturlig part för frågor rörande finansiering av företagsverksamheten.

Strömstads kommun kan inte hjälpa till med finansiering av enskilda privata företag.

Rådgivning, forskning och nätverk för specifika branscher

Coompanion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vill du starta ett kooperativt företag kan du få rådgivning genom Coompanion.

Entreprenörsarenan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Entreprenörsarenan Bohuslän är en ideell förening som arbetar inom Fyrbodal för att stärka och utveckla företagandet. Jobbar bland annat med analys av affärsmöjligheter, rådgiving och nätverksbygge.

Innovatum:  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Innovatum teknikpark i Trollhättan är en brygga mellan näringsliv, forskning, utbildning, enskilda innovatörer och allmänhet. Inkubatorn erbjuder rådgivning, nätverkande och plattformsbyggen.

IUC Väst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ett företagsnätverk som jobbar för den tillverkande industrin i Fyrbodal. Genom samarbetspartners kan de erbjuda kompetens inom såväl traditionella som nya områden och verka för en större samverkan mellan företag i regionen.

Holo House (f.d. Miljöbron)  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Miljöbron fungerar som en länk mellan näringslivet och den akademiska världen genom att förmedla projekt mellan företag och studenter. Projekten har miljö och hållbar utveckling gemensamt och behandlar allt ifrån miljöledning, avfall och energiteknik till ekonomi, psykologi och produktutveckling.

NyföretagarCentrum Väst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ger dig kostnadsfri, personlig och konfidentiell rådgivning om du funderar på att starta företag. Inbjuder till företagarträffar och erbjuder olika slags information och service för nya företagare.

Styrelseakademien Fyrbodal
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
StyrelseAkademien är en ideell förening som verkar för ett bättre styrelsearbete och arbetar med utbildning, nätverk, rekrytering och opinionsbildning.

Rådgivning specifikt för dig med verksamhet i Norge och internationellt

Business Sweden: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Uppdraget är att göra det enklare för svenska företag att växa internationellt. Med information, strategisk rådgivning och handfast hjälp på plats.

Grensetjänsten Norge-Sverige
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Grensetjänsten är en informationstjänst som ger generell sammansatt information som sträcker sig över gränsen mellan Norge och Sverige.

Norska-Svenska Handelskammaren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Norsk-Svenska Handelskammaren arbetar för att utveckla och fördjupa näringslivssamarbetet mellan Norge och Sverige. Genom att erbjuda arenor och mötesplatser för beslutsfattare i näringslivet, öka kunskapen om näringslivsstrukturerna i grannlandet och skapa positiva nätverk för näringsliv, myndigheter och individer med intresse för samarbete över gränsen.

Lokala och regionala näringslivsorganisationer

Företagarna i Strömstad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lokalförening av Företagarnas riksorganisation. Företräder strömstadsföretagare i olika sammanhang samt utvecklar nätverk och samarbeten. Företagarna arrangerar frukostmöten en gång i månaden för det lokala näringslivet.

Livsmedelsföretagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Livsmedelsföretagen är en branschorganisation för livsmedelsföretag. Här finns utförlig information för dig som funderar på att starta ett livsmedelsföretag.

Strömstad Köpmannaförening/Strömstad Handel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Strömstad Köpmannaförening är en ideell sammanslutning av näringsidkare och företag i och omkring Strömstad. Föreningen startade redan 1909 och medlemsantalet ligger nu omkring 100. Föreningens syfte är att värna om och utveckla Strömstad som turist- och handelsstad för både besökare och fastboende.

Övrigt (energirådgivning, arbetskraft, skatter)

Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sammanför arbetsgivare och arbetstagare samt informerar om olika arbetsmarknadspolitiska stödmöjligheter.

Energirådgivning till företag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Energikontor Väst arbetar för att på olika sätt bidra till ökad hållbarhet och utveckling i Västsverige. Ingår sedan 1 januari 2019 i Innovatumgruppen, som består av Innovatum Science Park, Wargön Innovation, Innovatum Science Center och Saab Car Museum.

Position Väst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Position Väst är en tillväxtzon mellan Göteborgs- och Osloregionerna där det finns gott om spelrum för nya affärer. Här samarbetar 18 kommuner för att utveckla näringslivet.

Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
På Skatteverkets webbsida finns omfattande information om regler för företagande. Skatteverket anordnar också regelbundet informationsträffar om bland annat skatter, avgifter. bokföring och deklaration.

Stöd till företag i ekonomisk kris

För små-och medelstora företag i ekonomisk utmaning finns Företagsakuten. Utmaning kan innebära allt från obetalda skulder, problem att betala skatter, problem med lönsamheten eller att det är omöjligt att betala ut anställdas löner.

Rådgivarna på Företagsakuten har lång erfarenhet av att arbeta med företag i olika typer av ekonomiska utmaningar. Tillsammans med rådgivaren tar ni fram en handlingsplan för dig och ditt företag i hur ni tar er vidare för dagens situation.

Vi har sekretess och du kommer alltid i kontakt med en rådgivare för en första telefonavstämning inom 24h.

Läs mer på Almis hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du komma i kontakt med Företagsakuten så ring rådgivare Carin Ramneskär på 070-625 12 08.

Företagsakuten genomförs av Almi Företagspartner på uppdrag av Fyrbodals kommunalförbund.  

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Leon Eriksson

SIDANSVARIG: Leon Eriksson