KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Prisutdelning av kulturpriset på Fiskartorpet under nationaldagen.

Fin prisutdelning under nationaldagen

Under nationaldagen delades inte mindre än sex priser ut till värdiga vinnare inför en stor publik på Friluftsmuséet Fiskartorpets scen. Vi säger stort grattis till Er värdiga vinnare!

PRISER UNDER NATIONALDAGEN

Marita Adamssons och Strömstads Tidnings musikpris: Bosse och Nina Markendahl

”Som med outtröttlig energi och kreativitet i ständigt nya projekt utvecklar de musikföreställningarnas värld”
Läs mer här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bosse&Nina Markendahl

Strömstads kommuns kulturpris: Sarah Howard, entreprenör

"Sarah Howard är en kraft för Strömstad som verkligen vågar satsa på show och underhållning! Förutom att själv vara en driven entreprenör så utvecklar hon även shower och ger Strömstadsborna underhållning i toppklass. Hennes föreställning Paradise City på Kulturhuset Skagerack 2023 skulle lika gärna kunna ha ägt rum på Wallmans salonger eller varför inte på Broadway. Sarah tar ansvar för hela Strömstads utveckling och utbud och bjuder även på julkonserter och andra evenemang. Dessutom är Sarah en oerhört duktig sångerska och pedagog. Hon har ett driv och ett engagemang som hela Strömstads gynnas av – alltid med ett leende på läpparna!"

Sarah Howard

Årets Fana: Kosters Sportklubb

"Kosters Sportklubb är en driven förening som arbetar året om för att skapa en lokal mötesplats som gör det möjligt att bo, verka och utöva sina aktiviteter på Koster. Klubben tänker brett och bidrar till samhällsutvecklingen, de är också duktiga på att söka projektmedel och få visioner att bli verklighet. Klubben jobbar målinriktat på att få alla sina medlemmar att tänka in rörelse i vardagen. Gemenskapen i Kosters Sportklubb är verkligen unik att man kan umgås och träna i alla ålderskategorier, man kan vara på ett pass där yngsta är 6 år och den äldsta är 80 år. Med en stor satsning på nybygge av gymlokal har intresset för klubben ökat kraftigt senaste året. Klubben jobbar brett över generationsgränserna med aktiviteter för alla!"

Kosters Sportklubb

Folkhälsopriset: Anita Rylander, eldsjäl

"Många människor i Strömstad, inte minst äldre, har stor glädja av Canastas spelstunder på Anitas initiativ. Forskningen visar hur viktig social gemenskap och träning av kognitiva förmågan är, inte minst bland äldre för att skydda mot ensamhet och demens. Anita välkomnar alla, med värme och öppenhet som den fina Strömstadsbo hon är!"

Anita Rylander

Miljöpriset: Marie Kuylenstierna, Naturskyddsföreningen i Strömstad

"Maria är en mycket aktiv ledamot av Naturskyddsföreningen i Strömstad. Hon har
tagit initiativ till "Bred samverkan för biologisk mångfald". Hon bjöd in kommunen, företagare, skolor och enskilda till ett upptaktsmöte på kulturhuset
Skagerack. Varje deltagare uppmanades att använda en bit av sin mark till att anlägga ängar. Projektet fortsatte sedan under året med insektskurser med folk
från Naturcentrum AB och med liekurs och slåtter på Nilsemyren. Maria är också mycket aktiv i Bohusläns
skogsnätverk, som håller kurser, gör inventeringar, av skyddsvärda arter, utarbetar förslag på nya naturreservat och, när så behövs, reagerar på avverknings-anmälningar. Maria är mycket drivande, tar många initiativ och är en inspirationskälla för många andra. Hon är väl kvalificerad till att erhålla Strömstad kommuns miljöpris."

Maria Kuylenstierna

Kulturmiljödiplomet:
För återuppbyggnaden av Hedelinska huset, Orvelin AB

”Byggnaden har förtjänstfullt tolkats enligt tidigare stadsbild och karaktär. Man har på detta sätt lyckas bevara en del av tidigare byggnads historia.”

Orvelin

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: