KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Strand med sten.

Rapportera döda djur och miljöförändringar i hav och skärgård!

Vart ska du vända dig om du till exempel hittar en död säl eller en skadad tumlare? Eller om du ser flytande olja, märker att vattnet är grumligt och färgat eller om du tror att du har hittat en främmande art?

Informationscentralen för Västerhavet tar gärna emot dina observationer eller hjälper dig med frågor om kustvattenmiljön.

Kontakta dem via e-post på infovasterhavet@lansstyrelsen.se

eller via Facebook: Informationscentralen för Västerhavet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationscentralen publicerar kontinuerligt uppdateringar kring läget i Västerhavet både via deras webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Facebook.

Det finns också flera sidor där du kan rapportera in dina observationer direkt till ansvariga aktörer. Här listar vi några av de viktigaste:

Döda djur, till exempel sälar och valar

Om du hittar en död säl på kommunal allmän plats, hör av dig till Strömstads kommun. Kommunen ansvarar för att ta bort döda djur som eventuellt ligger olägligt på kommunala allmänna platser. Ligger sälen på en privat strand är det markägaren som får avlägsna den eller sänka den i havet om den utgör en olägenhet. I naturreservat är det Länsstyrelsen eller utpekad förvaltare som är ansvarig. Om du är osäker, hör av dig till Informationscentralen för Västerhavet.

Skicka gärna in din observation med position och bild till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). De ansvarar för forskning och övervakning om hälsotillståndet hos fisk, utter, tumlare och säl: Rapportera dött djur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Döda sjöfåglar

Under 2023 (liksom tidigare år) hade vi en hel del döda sjöfåglar vid västkusten och de visade sig vara utmärglade. En teori är att de inte hade tillräckligt med föda, t.ex. blåmusslor. Om du ser en död sjöfågel så önskar informationscentralen få in denna observation med position till infovasterhavet@lansstyrelsen.se och direkt till Statens veterinärmedicinska anstalt: Rapportera dött djur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skadade eller sjuka djur

Om du observerar ett djur på kusten som verkar sjukt eller skadat (fisk, säl, tumlare, sjöfågel m.m.), kontakta SVA: Rapportera in fynd av sjuka eller döda vilda djur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller infovasterhavet@lansstyrelsen.se så att de vid behov kan förmedla detta till rätt aktör för hantering. Var noga med att aldrig ta i ett misstänkt sjukt djur utan handskar och lämplig skyddsutrustning.

Om djuret behöver avlivas kontakta polisen eller Strömstads kommun (kommunjägare) för hjälp.

Sälkutar

Om du hittar en sälkut (sälunge) kan du kontakta SVA: Rapportera in fynd av sjuka eller döda vilda djur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller infovasterhavet@lansstyrelsen.se. Det viktigaste är dock att alltid undvika att störa djurungar som du ser ute i naturen. Håll ett ordentligt avstånd. Om djuret reagerar på dig är du för nära. Även om djurungarna ser ut att vara ensamma och övergivna finns föräldrarna oftast i närheten utan att visa sig. På sommaren är det inte ovanligt att se knubbsälskutar längs stränderna från Kalmar län runt hela syd- och västkusten. Honan kommer dit och ger di ibland, men efter hand överger hon kuten, som då ska klara sig själv. Undvik att störa kuten!

Valar är statens vilt

Under de senaste åren har observationer av valar på västkusten ökat. Observationer av tumlare, späckhuggare, knölval, vikval och näbbval är bara några som inrapporterats längs västkusten. Alla valar är statens vilt enligt jaktlagen och jaktförordningen. Fynd av döda valar ska därför rapporteras till Polisen (114 14) och SVA: Rapportera dött djur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Inrapportering av observationer av levande valar kan med fördel göras till Informationscentralen för Västerhavet (infovasterhavet@lansstyrelsen.se) eller nätverket www.valar.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Främmande (invasiva) arter

När djur och växter flyttas till nya områden där de inte har funnits tidigare kan det bli stora problem. Nya främmande arter som kommer till ett område kan tränga undan de arter som redan finns där eller så kan de föra med sig sjukdomar och parasiter till det nya området. En främmande art som har förmågan att allvarligt förändra sin omgivning på ett oönskat sätt, till exempel genom att konkurrera ut inhemska arter eller sprida smittor, kallas för invasiv. På västkusten kan man bland annat hitta stillahavsostron, blåskrabba, klängmedusa, filtsjöpung och svartmunnad smörbult. Man vet att de kan ha (eller redan har) en stor negativ påverkan på vår kustmiljö.

Om du misstänker att du hittat en främmande art, rapportera in till Havs- och vattenmyndighetens rapporterings-app för vattenorganismer: Rappen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Är du osäker på hur du ska hantera den så hör av dig till Informationscentralen för Västerhavet infovasterhavet@lansstyrelsen.se

Observationer av ovanliga arter

Rappen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. används med fördel även för inrapportering av ovanliga arter som inte nödvändigtvis är vare sig främmande eller invasiva. Detta kan till exempel vara späckhuggare, tumlare, sköldpaddor, lungmaneter och klumpfiskar. Informationscentralen för Västerhavet svarar också gärna på frågor om du hittar något djur, växt eller annat som du inte känner igen i havet.

Utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen

Om du observerar t.ex. olja, diesel, plastpellets eller paraffinklumpar längs kusten så kontakta först Strömstads kommun eller infovasterhavet@lansstyrelsen.se med position och gärna foto. På Länsstyrelsen finns ett oljeskadeskydd med nationella kontakter. Skulle det vara något mycket storskaligt så kontakta kommunen samt hör av dig till Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap som har jour alla dagar på året: tib.vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Algblomning

Ser vattnet missfärgat och grumligt ut kan det röra sig om en algblomning. På västkusten har vi flera algsläkten som kan producera gifter (såsom Dinophysis och Alexandrium), men det är främst när de ansamlas i musslor och ostron som det kan bli giftiga halter för oss människor. Ibland färgas vattnet i strandkanten och i båthamnar orange och då rör det sig sannolikt om algen Noctiluca scintillans även känd som mareld, vilken är ofarlig. Om man tar en skopa av det färgade vattnet och går in i ett mörkt rum och skakar så kan man bekräfta att det är mareld då de skapar eget ljus (bioluminiscens) vid stress och vattnet lyser då upp. Mer ljusblå och ”mjölkiga” blomningar längre ut till havs ses oftast av seglare och är vanligen kalkalgen Emiliania huxleyi, vilken också är ofarlig.

Informationscentralen för Västerhavet tar gärna emot observationer av alla misstänkta blomningar via och svarar på dina frågor via infovasterhavet@lansstyrelsen.se. De har direktkontakt med planktonexperterna på SMHI, men för mer information om växtplankton besök gärna deras nya webbsida nordicmicroalgae.org/sv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För mer information specifikt om marina alggifter se Livsmedelsverkets webbsida: Marina algtoxiner i musslor och ostron Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vilda blåmusslor

Och så en uppmaning till dig som brukar plocka och äta vilda blåmusslor på västkusten:
Informationscentralen för Västerhavet gör vanligtvis uppdateringar varje vecka för att alla ska kunna ta del av eventuella förhöjda halter av bakterier och olika alggifter som ansamlas i musslor och ostron i Bohuskustens odlingar. Nya forskningsresultat visar dock att vilda blåmusslor har minskat avsevärt, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Trenden håller fortsatt i sig 2024 och vi ser ingen bättring. Vi uppmanar därför alla att inte plocka vilda blåmusslor, utan istället köpa från svenska odlingar i handeln. Om du vill se vilka odlingar som är i gång och skördar hittar du det på Livsmedelsverkets webbplats: Musselkontroll - öppna och stängda odlingsområden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: