Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna

Samverkan för ökad trygghet bland ungdomar

Gemensamma krafter behövs för att öka tryggheten för ungdomar. Inom Strömstads kommuns organisation samverkar socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och avdelningen för kultur och fritid i detta. Chefer inom respektive område har i dagarna träffats för att planera insatser. Fokus låg bland annat på insatser kopplade till Strömstiernaskolan.

Samverkan mellan de tre aktörerna, som nu intensifieras, sker idag både på strategisk och operativ nivå. Syftet med det senaste mötet var att se över hur samverkan kan stärkas ytterligare för att skapa positiva effekter. Nya samverkansprojekt kommer att startas alltmedan nuvarande projekt och samverkansformer utvärderas.

– Nyckeln för att skapa en tryggare skola är att bygga relation med eleverna, samtidigt som vi visar på att det får konsekvenser att agera på ett felaktigt sätt, säger Sara Arvenberg, verksamhetschef skola.

Anna Almén, verksamhetschef för individ- och familjeomsorg, betonar vikten av att hela samhället bidrar.

– Vi behöver ta ett gemensamt grepp för att få till förändring, säger hon.

Marcus Palm, avdelningschef kultur och fritid, betonar vikten av samverkan mellan fritidsgården och skolan och ger ett aktuellt exempel.

– Fritidsgårdens podd, där elever är med och som tar upp olika ämnen som dyker upp i ungdomars vardag, fyller en funktion i sammanhanget. Igår fick till exempel alla elever från Strömstiernaskolan ta del av en föreläsning av Mustafa Panshiri kring integration, efteråt ägnas ett poddavsnitt åt att reflektera över föreläsningen.

– Det handlar om att vi blir mer samspelta, informerar varandra om något skett på exempelvis fritidsgården för att trygga upp dagen efter i skolan. Vår ambition är att ha samma regler och värdegrund i skolan och på fritidsgården. Vi ser också att det är viktigt att ta ett nytt grepp kring samverkan med föreningar, säger Sara Arvenberg.

En annan typ av samverkan som redan sker är så kallade SSPF-möten. SSPF står för Socialtjänst, Skola, Polis och Fritid. Syftet med SSPF är att tidigt upptäcka ungdomar i riskzonen för kriminalitet eller missbruk. Utifrån de fyra perspektiven – SSPF – möjliggörs en samlad och bättre bild av ungdomens riskfaktorer. Arbetet inom SSPF bygger på att vårdnadshavare eller ungdom över 18 år godkänner att aktörerna inom SSPF får samarbeta och utbyta information mellan varandra. Frekventa möten och inhämtande av samtycke betyder att en gemensam åtagandeplan snabbt kan verkställas.

Bild: Många omfattas av arbetet för ökad trygghet bland unga i Strömstad. Några som har en nyckelroll och som möttes i dagarna är Anna Almén, verksamhetschef individ- och familjeomsorg; Sara Arvenberg verksamhetschef skola och Marcus Palm avdelningschef kultur och fritid.


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: