Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

kommun@stromstad.se

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Strömstads kommun på sociala medier

Sociala medier är ett samlingsnamn för internetbaserade tjänster som används för att dela innehåll, föra dialog och kommunicera. Flera verksamheter i Strömstads kommun använder sociala medier.

Varför vi använder sociala medier

Strömstads kommun använder främst Facebook för information, dialog och kommunikation med invånare och företag. Vi ser de sociala medierna som ett komplement till vår webbplats www.stromstad.se. Länk till annan webbplats.

Känslig information

Känslig information får inte förekomma i våra kanaler. Personuppgifter hanterar vi i enlighet med kommunens policy för hantering av personuppgifter. Medgivande krävs för publicering av foto där personer kan identifieras.

Vi raderar kränkande innehåll och tar bort och polisanmäler brottsligt material som till exempel hot eller hets mot folkgrupp, barnpornografi, uppvigling, olaga våldsskildring eller upphovsrättstvång.

Diarieföring

Synpunkter som kommer kommunen tillhanda via sociala medier, och som inte bedöms vara av ringa betydelse, registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning, skyndsamt och i läsbar form, tillhandahålla den.

Facebook

På Facebook kan du följa mycket av det som händer i Strömstads kommun. Här våra mest välbesökta konton.
Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: