MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Fråga 1

Stöd till hot- och våldsutsatta

Det är aldrig lätt att ta sig ur ett förhållande där misshandel sker. När synliga skador har läkt, sitter ärren på insidan kvar. För att orka gå vidare kan det behövas professionell hjälp.

Kvinnor är mer utsatta än män. Men det är viktigt att komma ihåg att det långt ifrån bara är kvinnor som drabbas av hot och våld i en relation. Många lyckas lämna den som slår och börja på ett nytt liv. Att tala med andra som varit i samma situation och som förstår hur det känns kan också vara viktigt. Det finns många som kan hjälpa.

Vad säger lagen?

Vem som helst kan anmäla ett kvinnofridsbrott till polisen, även anonymt. Mannen kan åtalas även om det inte är kvinnan som anmäler brottet. Misshandel, ofredande, våldtäkt, olaga hot och grov kvinnofridskränkning faller under allmänt åtal, det vill säga man kan inte ta tillbaka sin anmälan. Kvinnan kan själv ansöka om besöksförbud. Det är åklagaren som beslutar. Förbudet innebär att mannen inte får besöka, följa efter eller på annat sätt kontakta kvinnan. Även telefonsamtal, SMS och mail kan innebära brottsliga handlingar. Överträdelse av besöksförbud kan ge fängelsestraff. Om man blivit utsatt för misshandel och/eller sexualbrott kan staten bekosta rättshjälp under förundersökning och rättegång.

Råd till dig som misshandlats

Örfilar, sparkar och knuffar är exempel på olika former av misshandel och de är brottsliga handlingar. Detta gäller också för påtvingade sexuella handlingar. Psykisk misshandel i form av exempelvis hot eller förnedringar och kränkningar är brottsligt och straffbart.

Misshandel är alltid ett brott

Är du drabbad, gör en polisanmälan! Sök läkare och kräv att skadorna dokumenteras i din journal. Sök hjälp! Ta kontakt med kvinnojouren - där får du stöd och råd. Alla som arbetar där har tystnadsplikt. Du är inte ensam. Berätta för någon du litar på om det du blivit utsatt för. Det finns hjälp att få. Polisen har larmpaket, möjlighet att rasta polishundar utanför bostaden. Kvinnojouren och kyrkan kan ge tillfällig bostad och annat stöd. Socialtjänsten och sjukvården kan ge olika former av hjälp och stöd.

Råd till dig med barn 

Barn känner oftast till det som hänt, även om de inte sett något. Att en vuxen börjar berätta lindrar barnens oro. Lyssna på deras reaktioner. Sök kontakt med de barn som drar sig undan. Sök vid behov professionell hjälp. Barn har alltid rätt till information om vad som hänt/ska hända.

Barn som far illa

Du är skyldig att göra en anmälan om du misstänker att ett barn far illa. .

Socialtjänsten erbjuder:

  • Stöd till dig som upplever hot och våld i nära relationer
  • Krissamtal med barn som bevittnar eller upplever vård
  • Råd och stöd via telefon eller träffar efter tidsbokning

Kontakt

Strömstads kommun Tel. 0526-190 00 växel

Individ- och familjeomsorg                   Telefon 0526-192 77 (växel, kl. 9-12, 13-16)

Socialtjänst Vuxen 
reception 0526-192 77

Socialtjänst Barn och Ungdom
växel 0526-190 00

Kvinnojouren Emelie
Telefon 0526-104 88
Mobil 070-356 85 85
kv.j.emelie.10488@telia.com

Brottsofferjouren
Telefon 116 006
info@fyrbodal.boj.se
 

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Robin Lantz

SIDANSVARIG: Anna Almén