KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Familjehem, stödfamilj, kontaktfamilj och jourhem

En familj som av en eller annan anledning har behov av stöd på hel- eller deltid för att klara sina barns behov kan ansöka om stöd hos socialtjänsten.

En del barn och ungdomar behöver av olika skäl bo i en annan familj än den egna för kortare eller längre tid. Orsaken kan till exempel vara brister i hemmiljön, missbruk eller sjukdom. En placering i familjehem sker oftast med föräldrarnas samtycke och då enligt socialtjänstlagen (SoL). Det händer också att barn och unga omhändertas mot föräldrarnas vilja. Det sker då med stöd av Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Familjehem

Familjehem är ett vanligt hem som på uppdrag av kommunen tar emot andras barn eller ungdomar som familjemedlemmar under en kortare eller längre tid. Familjehemmet ger stöd med personlig omvårdnad, hushållssysslor, mat, egenvård, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

Stödfamilj (LSS)

En familj med ett barn som har en funktionsnedsättning kan behöva vila ibland och barnet kan må bra av miljöombyte. Då kan en stödfamilj vara bra. Stödfamiljen tar emot barnet i sitt eget hem. Insatsen kan sökas av den funktionshindrade, vårdnadshavare, god man eller förvaltare. Det är socialtjänsten i kommunen som tillsätter stödfamilj.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj stödjer ett visst barn. Det kan innebära att barnet bor hos familjen några dygn per månad. Kontaktfamilj är en uppskattad och efterfrågad stödinsats och en viktig del i socialtjänstens förebyggande arbete.

Jourhem

Ett jourhem tar emot barn och ungdomar som behöver placeras akut. Under tiden barnet bor i jourhemmet ska socialtjänsten utreda omständigheterna för att se vad som är bäst för barnet på längre sikt. I ett jourhem är det meningen att barnet skall stanna en kortare tid, tills det antingen kan åka hem till sin familj igen eller tills det placeras i till exempel familjehem.

Vill din familj bli familjehem, stödfamilj, kontaktfamilj eller jourhem?
Anmäl ditt intresse här via Familjehem Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Individ- och familjeomsorg
0526-192 77
8.30-12.00 och 13.00-16.30
Fax 0526-194 87

Besöksadress
Surbrunnsgatan 13

Öppettider för besök
9.00-12.00 13.00-16.00

Enhetschef
Ulrika Reinholdsson
0526-191 81
ulrika.reinholdsson@stromstad.se

Verksamhetschef IFO
Anna Almén
0526-194 84

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Reinholdsson