Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Fråga 1

Stödfamilj, kontaktfamilj, jourhem och familjehem

En familj som av en eller annan anledning har behov av stöd på hel- eller deltid för att klara sina barns behov kan ansöka om stöd hos socialtjänsten.

En del barn och ungdomar behöver av olika skäl bo i en annan familj än den egna för kortare eller längre tid. Orsaken kan till exempel vara brister i hemmiljön, missbruk eller sjukdom. En placering i familjehem sker oftast med föräldrarnas samtycke och då enligt socialtjänstlagen (SoL). Det händer också att barn och unga omhändertas mot föräldrarnas vilja. Det sker då med stöd av Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Stödfamilj (LSS)

En familj med ett funktionshindrat barn kan behöva vila ibland och barnet kan må bra av miljöombyte. Då kan en stödfamilj vara bra. Stödfamiljen tar emot barnet i sitt eget hem. Insatsen kan sökas av den funktionshindrade, vårdnadshavare, god man eller förvaltare. Det är socialtjänsten i kommunen som tillsätter stödfamilj.

Jourhem

Ett jourhem tar emot barn och ungdomar som behöver placeras akut. Under tiden barnet bor i jourhemmet ska socialtjänsten utreda omständigheterna för att se vad som är bäst för barnet på längre sikt. I ett jourhem är det meningen att barnet skall stanna en kortare tid, tills det antingen kan åka hem till sin familj igen eller tills det placeras i till exempel familjehem.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj stödjer ett visst barn. Det kan innebära att barnet bor hos familjen några dygn per månad. Kontaktfamilj är en uppskattad och efterfrågad stödinsats och en viktig del i socialtjänstens förebyggande arbete.

Familjehem

Familjehem är ett vanligt hem som på uppdrag av kommunen tar emot andras barn eller ungdomar som familjemedlemmar under en kortare eller längre tid.

Familjehemmet ger stöd med personlig omvårdnad, hushållssysslor, mat, egenvård, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

Vill din familj bli stödfamilj, jourhem, kontaktfamilj eller familjehem?
Anmäl ditt intresse här via Familjehem Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Individ- och familjeomsorg                  
Telefon 0526-192 77 (växel, kl. 9-12, 13-16)
Fax: 0526-193 39

Besöksadress: Surbrunnsgatan 13

Enhetschef:
Ulrika Reinholdsson
Tel. 0526-191 81
ulrika.reinholdsson@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Eva Löfgren

SIDANSVARIG: Ulrika Reinholdsson