Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Lex Sarah och Lex Maria

God omvårdnad har högsta prioritet. Men i det dagliga arbetet kan situationer ändå uppstå där omvårdnadstagare påverkas på ett oönskat sätt. Sådana händelser rapporteras alltid och anmäls vid behov till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) för bedömning och vägledning.

Vård och omsorg ska ha hög kvalitet och ske på rätt sätt. Misstag ska följas upp och användas för att lära om och göra rätt. Som omvårdnadstagare ska du bli bra bemött och väl omhändertagen, få medicinsk behandling av hög klass och få rätt läkemedel.

Det pågår ett ständigt kvalitetsarbete där kommunen följer upp, reflekterar över och förbättrar omvårdnaden. En del av det arbetet är att hantera de fall där omvårdnadstagare påverkas på ett oönskat sätt.

När misstag har begåtts analyserar Strömstads kommun hur och varför så att det inte händer igen. Anmälningar enligt Lex Sarah och Lex Maria är en del av det kvalitetsarbetet.

Lex Sarah

Lex Sarah är en bestämmelse i socialtjänstlagen som innebär att den som arbetar med att ge service och omvårdnad inom socialtjänstens område är skyldig enligt lag att rapportera händelser där omvårdnadstagaren kan ha påverkats på ett oönskat sätt.

All personal vid kommunens Socialförvalningen får information om Lex Sarah, hur anmälan görs och vad som händer efter en anmälan. Det räcker att personal har en grund för misstanke om missförhållande inom socialtjänsten eller verksamheten för funktionshindrade (LSS), så ska det anmälas. Socialnämnden tar beslut om anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

Om anmälan enligt lex Sarah hos IVO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lex Maria

En utredning enligt lex Maria ska göras vid vårdskada eller risk för vårdskada. En vårdskada är en skada som uppstått inom vården/elevhälsan och som kunde ha undvikits. Sådan skada utreds och anmäls vid behov av vårdgivaren, i Strömstads kommun är det medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, som utreder. Allvarliga vårdskador ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det kallas för en lex Maria-anmälan.

Om anmälan enligt lex Maria hos IVO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter anmälan

Det är Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som granskar kommunens utredning. Om IVO bedömer att utredningen följer gällande bestämmelser och att åtgärder har vidtagits för att förhindra att liknande händelser inträffar igen, avslutar IVO ärendet. Om ärendet inte avslutas, ställer IVO krav på komplettering.Om Lex Sarah:

  • Skyldigheten att rapportera gäller all personal inom äldreomsorg eller som ger stöd och service till funktionshindrade (LSS) samt barn och unga som tvångsvårdas.
  • Gäller oavsett om personalen arbetar i offentlig verksamhet, privat företag eller i företag som arbetar på uppdrag av en kommun.
  • Namnet Lex Sarah kommer av undersköterskan Sarah Wägnert, som 1997 avslöjade vårdskador på ett vårdhem i Solna.


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Pamela Olsén

SIDANSVARIG: William Lindahl