KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Förskola och skola för nyanlända

Här hittar du som är flykting från Ukraina med uppehållstillstånd i Sverige information om
förskola och skola för barn och unga i Strömstad.

Ukrainska barn och unga med uppehållstillstånd har rätt till förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem och språkintroduktion på gymnasiet (ej vuxenutbildning eller SFI). Utbildningen ska ske efter svensk läroplan. Skolplikt råder inte.

Anmälan krävs för att få tillgång till undervisning. Kommuncenter i Strömstads stadshus kan vid behov bistå och skriva ut ansökningar. Anmälan/ansökan kan lämnas i Kommuncenter eller skickas till den postadress som finns angivet på blanketterna.

Handläggning sker skyndsamt. Erbjudande om plats på förskola och i skola meddelas via post, e-post eller telefon.

Allmän förskola

Allmän förskola är frivillig för 3-5-åringar från och med skolstarten i augusti det år barnet fyller tre år. Kommunen erbjuder plats i förskola med cirka tre timmar per dag. Allmän förskola följer skolans läsår, det vill säga barnen är lediga under skolans lovdagar. I Strömstad ingår barnen i samma barngrupper som övriga barn på förskolan.
Välj hur du vill att ditt barn ska vara på förskolan:
Alternativ 1: måndag-fredag kl 8:00-11:00
Alternativ 2: tisdag-torsdag kl 9:00-14:00
Om du arbetar, studerar eller av andra skäl har behov av förskola från ett års ålder eller hela dagar kan detta sökas på samma blankett.

Grundskola

Vid ansökan till grundskola anger vårdnadshavare vilken specifik skola som önskas. Inledningsvis sker ett kartläggningsarbete för att eleven ska hamna i rätt årskurs, utifrån sin kunskapsnivå. Det finns ukrainsktalande personal/lärare på några av våra skolor.

Skolskjuts

En elev har rätt till skolskjuts om avståndet mellan hemadressen och skolan överstiger en viss sträcka.

Kommunen erbjuder skolskjuts för de elever som bor på kommunala boenden till de två skolenheter som tar emot nyanlända elever.

Fritidshem

Fritidshem (vistelse och aktiviteter efter skoltid) erbjuds till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Gymnasiets introduktionsprogram

Strömstad gymnasium tar emot elever i ett särskilt introduktionsprogram. Anmälan görs på länk nedan.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: kommuncenter@stromstad.se