KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Krisberedskap - ett delat ansvar

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner

I Strömstads kommun finns god beredskap om det skulle inträffa en stor olycka eller annan händelse. Det är också viktigt att du ser över din egen beredskap inför till exempel ett långvarigt strömavbrott.

Samhällets beredskap är i många fall summan av enskildas beredskap. Därför är det viktigt att vi alla är väl förberedda om något allvarligt händer.

Idag krävs att vi är förberedda på allt från allvarliga olyckor till extremt väder, it-attacker men faktiskt också militära konflikter i vårt närområde. Det är alla händelser som kan göra att samhällets service inte fungerar som vi är vana vid. Dagens digitala kommunikationskanaler ger stora möjligheter, men gör också samhället sårbart. Vid störningar i viktiga it-system kan:

  • elförsörjningen påverkas,
  • mat och andra varor kan ta slut i affärerna,
  • mobilnät och internet sluta att fungera.

Sverige är tryggare än många andra länder, så finns det hot mot vår säkerhet och självständighet. Är du välinformerad och förberedd kan du både klara dig bra och hjälpa andra om något händer. På det sättet medverkar du till att hela landet bättre kommer att klara en svår påfrestning både i fred och vid krig.

Fakta om förberedelser för kris och krig och svar på frågor om egen beredskap finns hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Råd till privatpersoner (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Risk- och sårbarhetsanalys

Alla kommuner och landsting har enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, en skyldighet att för varje ny mandatperiod genomföra en Risk- och sårbarhetsanalys inom sitt eget ansvarsområde.

Kommunens krisorganisation

Om en stor olycka eller annan händelse, som påverkar många människor i kommunen skulle inträffa kallas kommunens krisledning samman.

Krisledningsgruppen leder och samordnar det arbete som krävs för att hantera händelsen. Det kan till exempel vara att stänga skolor vid snöoväder, att prioritera reservkraft till vissa verksamheter vid ett långvarigt elbortfall eller att ordna transporter av personal och invånare. Ledningsgruppen sköter även kontakterna med media.

Krisledningsgruppen består av tjänstemän från kommunstyrelsens förvaltning och chefer från andra förvaltningar. Om krisen kräver politiska beslut kallas krisledningsnämnden in.

Se till att du har korrekt information

På kommunens webbplats www.stromstad.se ges alltid den första informationen om en större olycka eller kris inträffat i närområdet. Vi kommunicerar också i sociala medier. Om informationsbehovet är stort öppnar vi en upplysningscentral för information via telefon och e-post. Telefonnumret dit är 0526-193 00. E-post: krisinfo@stromstad.se.

Information om en allvarlig händelse lämnas även via Sveriges Radio Väst på frekvens 97,6 eller 100,8 MHz. Även webbplatsen www.krisinformation.se är en god källa till information.

Det är viktigt att inga motstridiga eller felaktiga uppgifter sprids. På webbplatsen www.stromstad.se hittar du alltid saklig och korrekt information. Kommuncenter och upplysningscentralen hämtar sin information från webbplatsen. Om vi behöver informera via andra kanaler hämtar vi även den informationen från webbplatsen.

Kommunikation vid störningar

Vid störningar i telefonin kan det bli problem att ringa larmsamtal till 112 eller söka information via telefonen. En batteridriven radio kan vara bra att ha för att kunna få till sig information vid en telestörning eller elavbrott.

Sveriges radio P4 är Sveriges beredskapskanal och informerar på kommuner och myndigheters uppdrag om större händelser och störningar.

Är både telefoni och internet ur funktion kommer särskilda trygghetspunkter att upprättas.

Om elektronisk kommunikation inte fungerar bemannas brandstationerna i Strömstad, Skee och Nord- och Sydkoster för kontakt via SOS Alarm via telefonisystemet RAKEL. Tillgång till RAKEL-telefoni ska finnas vid samtliga trygghetspunkter.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Viktor Strinning

SIDANSVARIG: Karin Egerup