KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Detaljplan för Pilen 4 m fl

Akt 1486-P 150

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-09 § 75 att anta detaljplan för Pilen 4 m fl,
upprättad 2015-03-17, reviderad 2015-04-28.

Antagandebeslutet har vunnit laga kraft 2015-07-14.
Antagen av KF 2015-06-09
Laga kraft 2015-07-14

Planhandlingar

Fotomontage: Surbrunnsgatan från norr

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
mbn@stromstad.se
Besök endast via bokningar

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Plan- och byggchef
Elin Solvang
0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Elin Solvang