Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Bilden visar: Caroline Alexandersson sjuksköterska vid hemsjukvården.

Samverkande sjukvård – snabbare, tryggare och närmare vård

Ebba Bjerström, sjuksköterska vid hemsjukvården i Strömstads kommun, berättar

- Projektet ”samverkande sjukvård” startade 2009 i syfte att patienter ska få rätt vård, på rätt plats och att de sjukvårdsresurser som finns tillgängliga ska användas för invånarnas bästa.

Till jourmottagningen i Tanum är det ca 3 mil och till Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) är det ca 12 mil, vilket innebär mycket körsträckor och utsläpp av fossila drivmedel. Den samverkande sjukvården som utförs, sker både på en kommunal nivå samt på regionalnivå där merparten av kommunerna i Bohuslän är med i insatsen.

- Samverkande sjukvård bidrar till en vård med hög kvalité där många instanser samverkar med patienten i fokus. Modellen är uppdelad i olika uppdragsformer, som styrs av vem som är i behov av vård, när vården ska utföras och vilken typ av vård patienten har behov av. Exempel på aktörer som kan ge uppdrag till oss på hemsjukvården är 1177 vårdguiden, ambulans, vårdcentral, hemtjänst eller enheter från NU-sjukvården, fortsätter Ebba Bjerström.

Samverkande sjukvård bidrar till att det är resurssparande för både patienten, hälso- och sjukvården och miljön. En annan positiv effekt av samverkande sjukvård är att arbetet som utförs kan avlasta trycket på NÄL:s akutmottagning och vårdplatserna samt minska antalet sjukhusvistelser.

- Tack vare samverkande sjukvård kan vi vårda våra invånare i kommunen i så lång utsträckning som möjligt. Ofta utan att behöva lämna kommunen och med hållbarhet i fokus, säger Ebba Bjerström och fortsätter.

Arbetssättet samverkande sjukvård är också en viktig del i omställningen till Nära Vård, där en fokusförflyttning förväntas ske. Fokus flyttas från organisation till person och relation. Vården behöver utvecklas till att bli proaktiv och hälsofrämjande i stället för reaktiv och agera när något hänt.

- Hemsjukvården har många bilar, flera som kan tankas med både biogas eller el samt när det finns möjlighet samåker vi i bilarna. Flera av våra bilar är utrustade med utrustning för att både kunna göra bedömningar och undersökningar men också kunna ge vård på plats. Utöver våra bilar har vi även en cykel vi kan använda eller vid möjlighet gå till patienten. Rehab har dessutom en lådcykel som kan transportera lättare hjälpmedel i Strömstads närområde. Alla dessa transportmöjligheter och arbetssätt anser vi på hemsjukvården bidrar till hållbarhet och hållbart nyttjande av tillgängliga resurser, avslutar Ebba Bjerström.

Hemsjukvården i Strömstads kommun, består av syn- och hörselkonsulent, hjälpmedelstekniker arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor och undersköterskor.

Globala mål i fokus: Mål 3 – Hälsa och välbefinnande, Mål 10 – Minskad ojämlikhet och Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: